hb-logo

پروژه اسکارت

پروژه اسکارت مربوط به یک تیم مبتنی بر فناوری است که به تغییر تجربه خرید در فروشگاه‌های فیزیکی اختصاص دارد. این شرکت در توانمندسازی مراکز خرید با راه‌حل‌های پیشرفته تخصص دارد و از طریق فن‌آوری‌های نوآورانه، کسب‌وکارها را با مشتریان مرتبط می‌کند.