hb-logo

پروژه زارع

فروشگاه اینترنتی و حضوری تجهیزات و لوازم آشپزخانه زارع یکی از پیشروترین فروشگاه های سطح مشهد و ایران می باشد. در این مدت، تیم زارع به اکثر شهر های ایران محصول عرضه کرده و موفق شد یک فروشگاه قدرتمند و سریع ایجاد کند. طیف نقاط عرضه آنلاین بسیار زیاد است و همه محصولات شرکتی را که برای برند های مطرح می باشد در دسترس هستند، پوشش می دهد. در سال ۱۴۰۰، آنها یک استراتژی خط مشی مرزی جدید ارائه کردند که تمام جنبه های فعالیت های شرکت - سبک شرکتی، تحویل و کار مشاور را پوشش می دهد. همچنین استارت فروش و صادر محصولات به خارج از ایران نیز فراهم شد.